Kontakt

Rozmowa telefoniczna na temat problemu i umówienie terminu spotkania.

Wypełnienie ankiety

Wypełnienie ankiety pozwalającej na zebranie najważniejszych informacji o psie.

Spotkanie

Spotkanie w domu opiekuna lub w lecznicy weterynaryjnej. Rozmowa dotycząca problemu, wspólny spacer, obserwacja i omówienie zaleceń.

Ponowny kontakt

Po odbytej konsultacji zostajemy w kontakcie. Wspólną pracę nad problemem można kontynuować na zajęciach w naszej szkole.

Konsultacje behawioralne

Poszukujesz rozwiązania problemowego zachowania Twojego psa? A może pragniesz lepiej zrozumieć psi behawior?

Zapraszam do wspólnej pracy podczas konsultacji behawioralnej. Konsultacja składa się z kilku etapów. Zaczynamy od rozmowy telefonicznej i ustalenia terminu spotkania. Następnie proszę o wypełnienie ankiety, która pozwoli lepiej poznać Twojego psa. Odbywamy spotkanie, podczas którego idziemy na wspólny spacer i rozmawiamy w domu – mam wtedy okazję obserwować psa, następnie wspólnie definiujemy problem i omawiamy zalecenia. Po wizycie pozostajemy w kontakcie.

Możesz zgłosić się z problemem:

  • nadmiernej agresji;
  • problemami separacyjnymi;
  • problemami z utrzymaniem czystości w domu;
  • zachowaniami na tle lękowym.

Zgłoś się również, gdy:

  • spodziewasz się dziecka i chcesz przygotować psa na szykujące się zmiany;
  • chcesz kupić/zaadoptować  psa lub powiększyć rodzinę o kolejnego psa;
  • chcesz wprowadzić do domu kota.

A może masz inny problem? Postaram się zrobić wszystko, aby pomóc Ci zrozumieć podłoże problemowego zachowania Twojego psa oraz wskażę możliwe rozwiązania.

Żeby móc jeszcze lepiej pomóc, po konsultacji zaproszę Cię na wspólne treningi indywidualne lub wskazane zajęcia grupowe.

Konsultacja trwa około 2h.

Miejsce:

Konsultacja behawioralna odbywa się w domu opiekuna

Oferta:

KONSULTACJA BEHAWIORALNA - WARSZAWA: 160zł
KONSULTACJA BEHAWIORALNA - POZA WARSZAWĄ: 200zł